Pallet

Cung cấp tất cả các loại Pallet bằng ván ép cao cấp, ván ép thường, gỗ thông, gỗ keo sấy theo yêu cầu của Khách hàng